Unbox là gì

     
khổng lồ take something out of a box, for example something that you have recently bought or have sầu moved to lớn a different place:


Bạn đang xem: Unbox là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


Firstly, it is easier khổng lồ generate fast code if single-precision floating-point numbers are used, since these can be unboxed more easily.
If we unbox uniformly, we risk repeatedly re-constructing a pair that already exists as a member of the menu.
Before haul videos became an online trkết thúc, millions of people spent time watching other people, in technical sản phẩm videos, unbox their lakiểm tra new gadgets và giải pháp công nghệ.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Cách Sử Dụng Metatrader 4 Trên Máy Tính Chi Tiết Cho Người Mới Dùng

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính