Tỷ giá man nhật hôm nay

     

Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay là 1 JPY = 207.09 VND.Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 2.070.900,00 VND.


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank203,52204,34211,42212,06
ACB205,04206,07208,95208,95
Agribank204,84206,22210,64
Bảo Việt204,42212,92
BIDV202,18203,41211,41
CBBankwebgiá.comxem tại hozo.vnwebgiá.com
Đông Áweb giáhozo.vnxem tại hozo.vnhozo.vn
Eximbankhozo.vnhozo.vnwebgiá.com
GPBankwebgiá.comhozo.vn
HDBankxem tại hozo.vnxem tại hozo.vnwebgiá.com
Hong Leongxem tại hozo.vnwebgiá.comweb giá
HSBCwebgiá.comhozo.vnhozo.vnweb giá
Indovinaxem tại hozo.vnhozo.vnweb giá
Kiên Longhozo.vnweb giáweb giá
Liên Việtweb giáwebgiá.comweb giá
MSBweb giáweb giá
MBhozo.vnhozo.vnxem tại hozo.vnhozo.vn
Nam Áxem tại hozo.vnhozo.vnxem tại hozo.vn
NCBxem tại hozo.vnxem tại hozo.vnwebgiá.comhozo.vn
OCBwebgiá.comhozo.vnhozo.vnhozo.vn
OceanBankxem tại hozo.vnweb giáhozo.vn
PGBankhozo.vnxem tại hozo.vn
PublicBankwebgiá.comwebgiá.comweb giáweb giá
PVcomBankxem tại hozo.vnweb giáwebgiá.comhozo.vn
Sacombankwebgiá.comhozo.vnhozo.vnweb giá
Saigonbankhozo.vnweb giáhozo.vn
SCBweb giáhozo.vnhozo.vnwebgiá.com
SeABankwebgiá.comxem tại hozo.vnwebgiá.comhozo.vn
SHBweb giáwebgiá.comweb giá
Techcombankhozo.vnhozo.vnwebgiá.com
TPBwebgiá.comhozo.vnweb giá
UOBweb giáhozo.vnhozo.vn
VIBwebgiá.comxem tại hozo.vnhozo.vn
VietABankxem tại hozo.vnweb giáhozo.vn
VietBankweb giáhozo.vnhozo.vn
VietCapitalBankweb giáwebgiá.comweb giá
Vietcombankwebgiá.comhozo.vnhozo.vn
VietinBankhozo.vnweb giáwebgiá.com
VPBankxem tại hozo.vnxem tại hozo.vnwebgiá.com
VRBxem tại hozo.vnhozo.vnxem tại hozo.vn

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, hozo.vn xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng PublicBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 201,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 202,28 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 206,21 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 207,11 VND

Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 208,30 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 208,60 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 213,38 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 212,92 VND


Chuyên mục: Đầu tư tài chính