Try là gì

     
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại động tự .tried2.3 Nội hễ từ .tried2.4 Cấu trúc từ3 Chulặng ngành3.1 Toán & tin3.2 Cơ - Điện tử3.3 Hóa học tập & đồ liệu3.4 Xây dựng3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinch tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /trai/

Thông dụng

Danh từ

Sự demo, sự làm thử (như) trierlớn have sầu a try at...demo làm... Điểm được ghi vị một cầu thủ chnóng trái láng xuống khu đất sau đường khung thành của địch thủ, điều này còn mang đến đội ăn điểm được quyền đá vào khung thành.. (trong môn nhẵn bầu dục)

Ngoại động từ bỏ .tried

Thử, test coi, làm cho thửto lớn try a new cartest một cái xe mớitry your strengthhãy thử mức độ anh Let"s try which way takes longest Chúng ta hãy đi test coi đường làm sao dài nhất Dùng thửto lớn try a remedydùng test một phương thơm thuốclớn try someone for a jobsử dụng test một fan vào một quá trình Thử tháchto lớn try someone"s couragethách thức lòng dũng cảm của người nào Cố núm, chũm mức độ, rứa làmkhổng lồ try an impossible featnỗ lực lập một kỳ công quan trọng bao gồm đượclớn try one"s bestnỗ lực hết sức mình Xử, xét xửto lớn try a casexét xử một vu kiện Rất mệt, siêu nặng nề mà Chịu đựng đựng được đối với ( ai/chiếc gì); là 1 sự căng thẳng mệt mỏi so với ( ai/chiếc gì)small print tries the eyeschữ in bé dại làm mỏi mắt

Nội rượu cồn trường đoản cú .tried

Thử, demo làm; toan làm, chực làm It"s no use trying Thử làm gì vô íchhe tried to persuade menó chực tmáu phục tôitry & seedemo xem Cố, cố gắng, nạm làmI don"t think I can bởi it but I"ll trytôi không nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể thao tác kia, tuy thế tôi sẽ cụ gắngto lớn try to behave betternỗ lực ăn ngơi nghỉ giỏi hơn

Cấu trúc từ

to try after (for)cố gắng cho bao gồm được; kiếm tìm phương pháp để đạt đượbít tries for the prize by did not get itnó nuốm tnhãi ranh giải nhưng ko đượcXử; thực hiện xử (ai) khổng lồ try one"s h& (at something)lần thứ nhất test (trình độ chuyên môn, môn thể dục thể thao..) to lớn try one"s luck (at something)test vận may to try for somethingcố gắng đã có được, nỗ lực giành được (huy chương thơm..) to try something onmang demo (xống áo..)(thông tục) lấn, lần khân khổng lồ try backlùi quay lại (vấn đề) khổng lồ try outtest (một cái máy); test coi đã có được quần chúng mê thích không (vnghỉ ngơi kịch)(hoá học) tinc chếlớn try out fattinch chế mỡ bụng to try overthử (một khúc nhạc) to try upbào (một tấm ván) lớn try it on with someone(thông tục) thử cái gì vào ai

Hình Thái Từ

Chuyên ổn ngành

Toán thù & tin

thửtry baông chồng test lại;try for tìm

Cơ - Điện tử

Sự thử, (v) thử

Hóa học & vật liệu

sự cố gắng

Xây dựng

demo (nghiệm)

Kỹ thuật bình thường

dùng test chế biến thử thí nghiệm

Kinh tế

ôm đồm (một vụ khiếu nại...) sự demo thí điểm test xử, xét xử (một vụ án, một bị cáo...)

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

nounall one’s got , best shot * , bid , craông chồng * , dab , effort , endeavor , essay , fling * , go * , jab * , pop * , shot * , slap * , stab * , striving , struggle , trial , undertaking , whaông chồng * , whirl * , crack , go , offer , stab , attempt , experiment. trial , foray verbaim , aspire , attaông xã , bear down , chip away at , compete , contkết thúc , conkiểm tra , vày one’s best , drive sầu for , endeavor , essay , exert oneself , go after , go all out , go for , have sầu a crachồng , have sầu a go , have a shot , have a stab , have sầu a whack , knochồng oneself out , labor , lift a finger , make a bid , make an attempt , make an effort , make a pass at , propose , put oneself out , risk , seek , shoot for , speculate , strive sầu , struggle , tackle , undertake , venture , vie for , work , wrangle , appraise , assay , check , kiểm tra out , evaluate , examine , inspect , investigate , judge , prove , put khổng lồ the proof , put to the demo , sample , scrutinize , taste , try out , weigh , agonize , annoy , crucify , dibức xúc , excruciate , harass , inconvenience , irk , irritate , martyr , pain , plague , rachồng , strain , bao tay , tax , tire , torment , torture , trouble , upset , vex , weary , wring , adjudge , adjudicate , arbitrate , decide , give sầu a hearing , hear , referee , sit in judgment , afflict , attempt , audition , bother , crachồng , effort , experiment , fling , opportunity , partake , purify , refine , render , screen , stab , subject , kiểm tra , trial , turn , vie , whaông xã , whirl phrasal verbassay , check , essay , examine , prove sầu , try

Từ trái nghĩa

nounabstention verbabstain , delight , please
Cơ - điện tử, Hóa học và vật tư, Kinh tế, Kỹ thuật bình thường, Thông dụng, Toán thù & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan tiếng anh, Xây dựng,

Chuyên mục: Đầu tư tài chính