Trả trước cho người bán ngắn hạn

Phản ánh số tiền yêu cầu trả cho tất cả những người cung cấp trên thời gian báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Phải trả bạn chào bán ngắn hạn” là tổng cộng dư Có chi tiết của Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” msinh hoạt theo từng tín đồ cung cấp bên trên Bảng tổng vừa lòng chi tiết Tài khoản 331 gồm thời hạn phải trả từ 1 năm trsinh hoạt xuống sinh sống thời gian lập Báo cáo tài bao gồm.Người cài đưa trước ngắn hạn (Mã số 321)Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số tiền người tiêu dùng trả trước chi phí tải gia tài, dịch vụ hoặc trả trước tiền thuê tài sản tại thời khắc report. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Người download đưa trước nđính thêm hạn” là số dư Có chi tiết của Tài khoản 131 – “Phải thu của khách hàng hàng” mở mang đến từng người sử dụng trên Bảng tổng vừa lòng cụ thể Tài khoản 131 tất cả thời hạn buộc phải trả từ bỏ một năm trnghỉ ngơi xuống ngơi nghỉ thời khắc lập Báo cáo tài thiết yếu. Chỉ tiêu này sẽ không đề đạt các khoản lợi nhuận không tiến hành (tất cả cả doanh thu nhận trước).

Bạn đang xem: Trả trước cho người bán ngắn hạn

Thuế cùng các khoản bắt buộc nộp Nhà nước (Mã số 322)

Phản ánh tổng thể các khoản công ty bắt buộc nộp đến Nhà nước trên thời khắc report, bao hàm những khoản thuế, giá tiền, lệ tầm giá cùng những khoản khác. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước” là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 “Thuế cùng các khoản buộc phải nộp đơn vị nước” trên Sổ kế toán thù cụ thể Tài khoản 333.Phải trả người lao cồn (Mã số 323)Phản ánh các khoản cửa hàng nên trả cho người lao động trên thời gian báo cáo.

Xem thêm: So Sánh Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Vietcombank Cashplus Platinum American Express®

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Phải trả bạn lao động” là số dư Có chi tiết của Tài khoản 334 “Phải trả fan lao động” trên Sổ kế toán thù cụ thể Tài khoản 334 (chi tiết những khoản còn buộc phải trả người lao động).

Xem thêm: Số Tổng Đài Shinhan Bank

*
Các khoản trích nộp phúc lợi an sinh nhân viên (Mã số 324)

Phản ánh những khoản trích nộp phúc lợi nhân viên cấp dưới, như: Kinch chi phí công đoàn, Bảo hiểm làng mạc hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Các khoản trích nộp an sinh nhân viên” là tổng cộng dư Có của những TK 332 “Các khoản trích nộp an sinh nhân viên”, bên trên Sổ cụ thể những Tài khoản cung cấp 2 của TK 332 (cụ thể các khoản còn đề xuất nộp).Ngân sách chi tiêu đề xuất trả ngắn hạn (Mã số 325)Phản ánh giá trị những khoản đã tính trước vào ngân sách chuyển động tuy nhiên chưa được thực bỏ ra trên thời khắc report. Số liệu để ghi vào tiêu chí “Ngân sách chi tiêu cần trả ngắn thêm hạn” địa thế căn cứ vào số dư Có TK 335 của những khoản Ngân sách chi tiêu phải trả tất cả thời hạn nên trả từ 1 năm trsinh sống xuống.Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 326)Phản ánh các khoản nên trả nội bộ giữa đơn vị chức năng cấp cho trên và đơn vị chức năng trực trực thuộc cùng giữa những đơn vị chức năng trực ở trong trong chủ thể. lúc lập Báo cáo tình hình tài thiết yếu, tiêu chí này được bù trừ với tiêu chí “Phải thu nội bộ” trên Báo cáo tình trạng tài bao gồm của đơn vị cấp cho trên cùng các đơn vị trực trực thuộc. Số liệu để ghi vào tiêu chí “Phải trả nội bộ” là số dư Có cụ thể của Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” trên Sổ chi tiết Tài khoản 336 (Chi máu bắt buộc trả nội bộ) của những khoản buộc phải trả nội cỗ gồm thời hạn cần trả từ một năm trngơi nghỉ xuống.


Trả lời Hủy

Tlỗi điện tử của bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các trường yêu cầu được khắc ghi *


Chuyên mục: Đầu tư tài chính