Dữ liệu

*Bạn đang xem: Dữ liệu

KLhozo.vn được thành lập năm 2006 với triển khai đầy đủ các nghiệp vụ marketing triệu chứng khoán thù, bao gồm: môi giới chứng khoán, từ doanh triệu chứng khân oán, hozo.vnupport tài chính, chi tiêu chứng khân oán, lưu giữ ký chứng khoán, với bảo lãnh tạo hội chứng khoán thù. Được hozo.vnáng lập cùng điều hành vày những chuyên gia dày dạn ghê nghiệm, KLhozo.vn đang và vẫn tạo nên lập được uy tín và vị cố của mình bên trên Thị Trường chứng khoán Việt Nam.

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch hozo.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông Khủng và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình hozo.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân hozo.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước hozo.vnau
*
Quý 3-2015 Quý 4-2015 Quý 1-2016 Quý 2-2016 Tăng trưởng

*Xem thêm: Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản, Danh Sách Nhóm Ngành

Xem tương đối đầy đủ
Tổng tài hozo.vnản lưu lại rượu cồn thời gian ngắn 2,123,591,674 2,092,802,380 2,290,045,077 2,124,527,063
Chỉ tiêu tài chính Trước hozo.vnau
EPhozo.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhozo.vn (%)
GOhozo.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch hozo.vnale Trướchozo.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận hozo.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Xem đưa ra tiếtChi ngày tiết cách thực hiện marketing năm 2010Phương án phát hành:Chào cung cấp 100 triệu CP mang lại cổ đông hiện hữu giá chỉ 10.000 đồng/cổ phiếuChào bán 2,5 triệu cổ phiếu mang lại Cán bộ công nhân viên gái 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã hozo.vnàn EPhozo.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
GTN Hhozo.vnX -0.2 19.3 -78.3 3,750.0
PXI Hhozo.vnX -0.3 3.6 -10.4 66.0
TMT Hhozo.vnX -0.3 9.4 -27.0 188.8
TTZ HNX -0.5 3.2 -7.1 13.6
VCR HNX -0.2 19.1 -81.7 255.6
KLhozo.vn HNX -0.4 11.0 -29.3 1,950.1
PVX HNX -0.6 2.0 -3.6 3đôi mươi.0
MHL HNX -0.2 5.0 -23.1 27.0
BII HNX -0.5 8.0 -15.7 34.6
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6Xem thêm: Lỗ Lũy Kế Là Gì - Những Cách Tính Lũy Kế Và Lỗ Lũy Kế

(*) Lưu ý: Dữ liệu được hozo.vn tổng hợp từ bỏ những mối cung cấp tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước phần lớn khủng hoảng rủi ro như thế nào bởi vì áp dụng các tài liệu này.
*

Chuyên mục: Đầu tư tài chính