Thuật toán brute force

     

Giới thiệu về bài bác toán thù tìm kiếm tìm chủng loại, string: https://hozo.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm tìm mẫu mã với thuật toán tra cứu tìm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng vị trí i vào xâu cam kết từ bỏ cội tự 0 đến n-m, so sánh y với x<0…m-1> bằng cách xét từng cặp cam kết từ một và đưa ra hiệu quả tra cứu kiếm.

Đặc điểm:

Thực hiện tại trái qua phảiKhông tất cả trộn tiền xử líĐộ phức tạp O(mn)

Input:

Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài mXâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ nhiều năm n

Ouput: toàn bộ các vị trí của x vào y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các vị trí xuất hiện vào văn phiên bản của xâu mẫu mã là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Thuật toán brute force

This entry was posted in Algorithm và tagged algorithm, test, java, pattern searching. Bookmark the permalink.

Điều phía bài xích viết


← Thuật toán tra cứu tìm Rabin Karp
Thuật toán tìm kiếm kiếm Not So Naive sầu →


Xem thêm:

*

Tìm kiếm cho:

Algorithm

Chuyên ổn mục


*
*


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet