Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

     
*Bạn đang xem: Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

*
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, report khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách cùng giáo trình
Các học tập phần và môn giảng dạy
Trao Giải công nghệ, Phát minch, sáng chế
Khen thưởng
Thông tin khác
Tài liệu tmê man khảo
Hiệu chỉnh
Số fan tróc nã cập: 75,104,053

. Số: 2 (06). Trang: 91-101. Năm năm trước. (Dec 27 2014 7:56AM)
<14>Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông báo tài thiết yếu của khách hàng niêm yết. Tác giả: Nguyễn Công Pmùi hương cùng Nguyễn Thị Tkhô giòn Pmùi hương. Tạp chí Phát triển tài chính. Số: 287. Trang: 15-34. Năm năm trước. (Jun 16 năm ngoái 9:08AM)
<15>Bài báo: Mô hình Beneish dự đân oán không đúng sót trọng yếu trong report tài chính. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trần Nguyên Trân. Tạp chí Kinch tế với Phát triển. Số: 206. Trang: 54-60. Năm 2014. (Aug 13 năm trước 3:15PM)
<16>Bài báo: Làm rõ nội dung kế toán ngân sách phân tích và xúc tiến. Tác giả: Nguyễn Công Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kế toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 121 tháng 10/2013. Trang: 22-24. Năm 2013. (Jun 17 2014 2:18PM)
<17>Bài báo: Mô hình Chuẩn mực-Chế độ kế tân oán của toàn nước. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế với Phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husb& cheated on me
. Số: 194. Trang: 31-37. Năm 2013. (Sep 23 2013 4:46PM)
<18>Tmê say luận: Mô hình chuẩn chỉnh mực-cơ chế kế tân oán với sự sàng lọc mang lại tương lai. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học tập Kinc tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 24-34. Năm 2012. (Sep 1 2012 11:02AM)
<19>Bài báo: Làm rõ Việc ghi nhận lệch giá theo cơ chế bây giờ. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí kế toán
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4/2012. Trang: 27-29. Năm 2012. (Jun 12 2012 8:10AM)
<20>Bài báo: Tăng cường minh bạch, chào làng thông tin: cốt lõi của thay đổi. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm, Trần Đình Khôi Nguyên ổn. Tạp chí Tài bao gồm và đầu tư. Số: 4/2012. Trang: 30-31. Năm 2012. (Jun 12 2012 8:12AM)
<21>Bài báo: Công tác kế toán-thuế sinh hoạt doanh nghiệp: nghiên cứu và phân tích thực tiễn những doanh nghiệp bên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Số: 163 (II). Trang: 42-47. Năm 2011. (Aquảng bá 5 2011 10:53AM)
<22>Bài báo: Bàn về kỷ thuật thích hợp duy nhất report tài thiết yếu. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm, Ngô Hà Tấn. Tạp chí kế toán
. Số: 6/2010. Trang: 17-21. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
<23>Bài báo: Kiểm tân oán cực hiếm hợp lý và phải chăng. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí phân tích khoa học kiểm toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 33. Trang: 18-25. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
<24>Bài báo: Liên kết giữa kế toán thù cùng thuế sống đất nước hình chữ S. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 239. Trang: 22-26. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
<25>Bài báo: Connections Between Taxation and Accounting in Vietphái nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Economic Development Review
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 193. Trang: 21-26. Năm 2010. (Jun 21 2013 9:08AM)
<26>Bài báo: Đánh giá hiệu quả sale của bạn trải qua giá trị kinh tế tăng thêm. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm, Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kinh tế với phân phát triển
. Số: 152. Trang: 53-57. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:37PM)
<27>Bài báo: Từ đầy đủ nghi hoặc về chế độ kinh tế tài chính dạng sự đồng thuận Washington, bàn về chiến lược cải tân kế tân oán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Phát triển tài chính. Số: 234. Trang: 48-53. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
<28>Bài báo: Kế tân oán theo các đại lý dồn tích với cai quản trị lợi tức đầu tư của chúng ta. Tác giả: Nguyễn Công Phương


Xem thêm:

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí kế toán
walgreens prints coupons rx coupons printable miễn phí printable coupons
. Số: 77&78. Trang: 36-37 vaf 17-18. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:35PM)
<29>Bài báo: Quản trị ngân sách theo lợi nhuận phương châm và kỹ năng vận dụng tại toàn quốc. Tác giả: Nguyễn Công Pmùi hương, Trương Bá Thanh
. Tạp bỏ ra Ngân sản phẩm. Số: 12. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:36PM)
<30>Bài báo: Bàn về phương thức vừa lòng tuyệt nhất report tài bao gồm. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm, Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán
. Số: 80. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:36PM)
<31>Bài báo: Phân ngã ngân sách loại gián tiếp ship hàng đến cai quản trị công ty lớn. Tác giả: Nguyễn Công Pmùi hương. Tạp chí Phát triển gớm tế
. Số: 229. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:37PM)
<32>Tmê mệt luận: Giá trị phù hợp và phương pháp tiếp cận ở trong phòng kiểm tân oán. Tác giả: Nguyễn Công Pmùi hương, Đường Nguim Hưng. Hội thảo “Phát triển những các dịch vụ tài thiết yếu tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Kinc tế. Năm 2008. (Dec 31 2010 1:43PM)
<33>Tđê mê luận: Thực tập rất cần được thực tế hơn. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm. Hội thảo “Đào chế tạo ra đính thêm cùng với nhu yếu làng mạc hội”, Trường ĐH tài chính, Đại học Đà Nẵng. Năm 2008. (Dec 31 2010 1:43PM)
<34>Bài báo: Áp lực cùng xung bỗng dưng tới từ cách tân kế toán hướng về liên hiệp thế giới. Tác giả: Nguyễn Công Pmùi hương. Tạp chí Nghiên cứu vớt kinh tế tài chính. Số: 348. Năm 2007. (Jan 6 2011 8:34PM)
<35>Bài báo: Bàn về những khoản dự trữ. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm. Tạp chí Kế toán
. Số: Tháng 8. Năm 2007. (Jan 6 2011 8:35PM)
<36>Bài báo: Về tính trung thực của tiêu chuẩn lợi nhuận. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Tạp chí kế toán. Số: 12. Năm 2007. (Jan 6 2011 8:35PM)
<37>Bài báo: Kế tân oán bán hàng trả lừ đừ, trả dần. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Tạp chí Tài chính. Số: 513. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:34PM)
<38>Bài báo: Kế toán dồn tích và kế tân oán chi phí. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 98. Trang: 00-00. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:33PM)
<39>Bài báo: Kế toán thù hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Tạp chí Tài thiết yếu. Số: 491. Trang: 00-00. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:34PM)
<40>Tsay đắm luận: Các quy mô nghiên cứu và phân tích quản trị lợi nhuận sinh sống các nước cải tiến và phát triển có cân xứng cùng với toàn cảnh Việt Nam: Phân tích triết lý. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm. Hội thảo khoa học “Kinc tế miền trung, Tây nguyên: Tiềm năng, hễ lực với chiến thuật, Trường Đại học tập Kinc tế, Đại học Thành Phố Đà Nẵng. Trang: 110-117. Năm 2005. (Dec 31 2010 1:43PM)
<41>Bài báo: Assessing a Model for Setting Accounting Standards in Vietphái mạnh. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế cùng Phát triển
walgreens prints coupons open không tính phí printable coupons
. Số: 17. Năm 2005. (Dec 31 2010 1:43PM)
<42>Bài báo: Bàn về chuẩn chỉnh mực kế toán thù thuê gia sản. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Số: số 484. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:43PM)
<43>Bài báo: Phân vấp ngã ngân sách con gián tiếp. Tác giả: Nguyễn Công Phương thơm. Tạp chí kế tân oán. Số: 50. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:43PM)
<44>Tmê man luận: Giá trị tài chính tăng thêm với công dụng hoạt động của công ty lớn. Tác giả: Nguyễn Công Phương
. Hội thảo 10 năm Thành lập Đại học tập Đà Nẵng. Năm 2004. (Jan 6 2011 8:23PM)
QUỐC TẾ:
<1>Article: Politics và institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises. Authors: Nguyen Cong Phuong, Tran Dinh Khoi Nguyen, Ha Phuoc Vu. Managerial Auditing Journal (Publication date: 14 March 2020). No: Vol. 35, Issue 5 (SSCI, Scopus Q1). Pages: 667-684. Year 20đôi mươi. (May 19 2020 2:32PM)
<2>Article: Insights inlớn accounting education in a COVID-19 world: Vietnam. Authors: Nguyen Cong Phuong. Accounting Education. No: 29(5). Pages: 124-128. Year 20đôi mươi. (Feb 25 2021 9:30AM)
<3>Presentations: The Suitability of International Public-Sector Accounting Standards (IPSAS) for Emerging Economies: A Literature đánh giá. Authors: Tobias Polzer và Phuong Cong. Accounting và Accountability in Emerging economies Conference at Đại học tập Essex, UK. Pages: 1-21. Year 2018. (Sep 6 2018 9:30AM)
<4>Article: International Harmonization and National Particularities of Accounting: Recent Accounting Development in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương cùng Trần Đình Khôi Nguyên ổn. Journal of Accounting và Organizational Change
. No: Vol.8, Issue 3. Pages: 431-451. Year 2012. (Aquảng cáo 10 2012 8:51AM)
<5>Article: Economic Transition & Accounting System Rekhung in Vietphái nam. Authors: Nguyễn Công Phương thơm and Jacques Richard
unfaithful spouse will my husbvà cheat again i dreamed my husbvà cheated on me
. European Accounting reviews (ISI)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: vol.đôi mươi, N.4. Pages: 693-725. Year 2011. (Nov 29 2011 12:22PM)
<6>Presentations: Globalisation & Accounting Rekhung in Vietnam giới. Authors: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Ngulặng, Trương Bá Tkhô nóng. Global Accounting And Organization Change Conference, Babson, Boston, MA, Mỹ. Year 2010. (May 12 2011 10:08AM)
<7>Presentations: The New System of Business Accounting in Vietnam: An empirical Evaluation. Authors: Nguyễn Công Pmùi hương, Micheline Renault
. Hội thảo về Accounting & governance của Tạp chí Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics (thuộc Đại học tập Hồng kông), tổ chức trên Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc và Hội Thảo 29th EAA Annual Congress của Tạp chí European Accounting nhận xét, tổ chức triển khai tại Dublin, Ireland. Pages: 206-225. Year 2006. (Dec 31 2010 1:43PM)


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet