Tã i sản ngắn hạn lã  gã¬? cã¡ch tã­nh tã i sản ngắn hạn trong bã¡o cã¡o tã i chã­nh?

     

Điều kiện để một công ty tồn tại thì điều kiện về vốn là không thể thiếu, tài sản ngắn hạn cũng là một trong số đó. Vậy thì tài sản ngắn hạn là gì, làm sao để có thể tính được giá của tài sản ngắn hạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nội dung này một cách cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Tã i sản ngắn hạn lã  gã¬? cã¡ch tã­nh tã i sản ngắn hạn trong bã¡o cã¡o tã i chã­nh?


Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản lưu động, là những danh mục trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp có thể được chuyển thành tiền mặt trong khoảng thời gian là 1 năm.


*
*
*
*
Tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán

Khi tiến hành cộng tất cả các tài khoản đáp ứng theo định nghĩa tài sản ngắn hạn để có thể có được số tổng cần tìm.

Những thông số để có thể nhận ra tài sản ngắn hạn thì bạn có thể giữa các nhóm phân chia của tài sản ngắn hạn.

Xem thêm: Sự Điên Rồ Của Đám Đông - Sự Khôn Ngoan Và/Hay Sự Điên Cuồng Của Đám Đông

Khi thực hiện việc tính giá TS ngắn hạn của doanh nghiệp thì cần phải chú ý tới hai điều sau

Nhân viên kế toán chỉ có thể tiến hành tính giá tài sản ngắn hạn khi tài sản là ngoại tệ. Vì do trong trường hợp như thế này, tài sản sẽ được coi như là một loại hàng hóa đặc biệt mà các đơn vị có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán.

Ngoài ra thì các khoản thu ngắn hạn cũng không tiến hành công tác tính giá của TS ngắn hạn.

Nhưng nếu như nhân viên gặp phải trường hợp thu hồi các khoản phải thu khó đòi thì bạn cần phải lập dự phòng để giá trị tài sản không phản ảnh ra giá trị cao hơn thực tế có thể của tài sản.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính