Swerve là gì

     
If you vì chưng not swerve from a principle or certain actions, you continue to think or act as you did in the beginning:


Bạn đang xem: Swerve là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


If a pet dog ran inlớn the street & a cyccác mục swerved, there might be some reasonable apprehension that that cycmenu might be injured.
One could never imagine his being swerved from what he thought lớn be right by any personal consideration or any private prejudice.
Perhaps due to the weight, when the brakes of the lorry were put on the trailer swerved round và went inkhổng lồ a size of skidding.
At the last moment the coach driver swerved inlớn the path of an on-coming lorry và collided with it.
The car swerves lớn avoid them, and probably suffers a very much worse accident in its career across the road.
If they are full of potholes, cyclists will be swerving lớn avoid the bumps and there will be accidents.
The second course is for the gas boards lớn slow down their move sầu away from coal without swerving from their path towards greater technical efficiency.
Where that has happened, local authorities in many cases have sầu swerved away, & consequently the public interest has not been served.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các biên tập viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press hay của những bên cấp phép.


Xem thêm: Chuyển Tiền Từ Paypal Sang Perfect Money, Laman Tidak Ditemukan

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính