Stock price là gì

Thị giá bán cổ phiếu (tiếng Anh: Stock price) là giá bán thanh toán giao dịch, giao thương mua bán CP trên thị trường vào trong 1 thời điểm xác minh.

*

Thị giá cổ phiếu

Khái niệm

Thị giá cổ phiếu trong tiếng Anh được điện thoại tư vấn là Stochồng price.

Bạn đang xem: Stock price là gì

Đang xem: Share price là gì

Giá tuyệt thị giá cổ phiếu là giá giao dịch, mua bán cổ phiếu trên thị trường vào một thời điểm xác định.

Thị giá cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn, hoặc cao hơn mệnh giá và quý giá sổ sách của cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu biến động theo thời gian và phụ thuộc vào tác động toàn cục của nhiều nhân tố như: sự tăng trưởng hoặc suy thoái của công ty cổ phần, tình hình gớm tế vĩ mô, tình hình chính trị, lãi suất thị trường…

Do cổ phiếu thường có lợi tức không cố định mà phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty cổ phần và chính sách chi trả cổ tức của công ty, nên nó là loại chứng khoán có độ rủi ro cao.

Xem thêm: Số Tổng Đài Shinhan Bank

Đây cũng chính là nguyên nhân làm mang lại giá cổ phiếu trên thị trường thường biến động mạnh hơn so với các loại chứng khoán khác.

Nhân tố tác động

Sau đây là một số nhân tố cơ bản:

– Những nhân tố bên trong tổ chức phát hành

Mặc dù có nhiều quan điểm sự so sánh nhưng có thể thấy về cơ bản và lâu dài các nhân tố thuộc về nội tại tổ chức phát hành là nhân tố có tác động lớn đến thị giá cổ phiếu.

Nhân tố cơ bản nhất gây nên sự dao động thị giá cổ phiếu nằm trong sự nạm đổi mức thu nhập hiện tại (tỉ lệ cổ tức – divident rate, quý giá sổ sách của cổ phiếu tuyệt cực hiếm doanh nghiệp) và triển vọng tiến nhanh trong tương lai của doanh nghiệp.

Xem thêm: Top 5 Các Ngân Hàng Uy Tín Nhất Việt Nam 2021, Top 10 Ngân Hàng Uy Tín 2021

Kết quả sale hiện tại và tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ, khả năng cạnh tma lanh và mở rộng thị trường, tiềm lực tiền giấy, trình độ quản lí của ban lãnh đạo, trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp của người lao động…

– Những nhân tố bên ngoài tổ chức phát hành

Có thể phân tách thành 2 nhóm nhân tố cơ bản:

+ Những gắng đổi vào điều kiện chính trị xã hội như chiến ttinh ranh, những cố gắng đổi vào bộ máy quản lí, sự tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa, khoa học kĩ thuật…

+ Những nhân tố về ghê tế, tiền tệ… Kinc tế trong nước và thế giới tăng trưởng, khả năng kinh doanh có triển vọng là điều kiện giỏi mang đến hoạt động đầu tư làm mang lại giá cổ phiếu có xu hướng gia tăng và ngược lại.

Giá cổ phiếu trên thị trường cũng rất nhạy cảm với sự gắng đổi của lãi suất và tốc độ lạm phát. Lãi suất và lạm phát gia tăng thường kéo theo sự giảm giá của cổ phiếu…


Chuyên mục: Đầu tư tài chính