Spiral là gì

     
spiral tức là gì, quan niệm, các áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phân phát âm spiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của spiral.

Bạn đang xem: Spiral là gì


Từ điển Anh Việt

spiral

/"spaiərəl/

* tính từ

xoắn ốc

spiral spring: xoắn ốc xoắn ốc

* danh từ

con đường xoắn ốc, con đường trôn ốc

(hàng không) sự bay theo mặt đường xoắn ốc

sự tăng lên từ từ, sự lên từ bỏ từ; sự bớt dần dần, sự xuống từ từ (giá chỉ...)

* nội đụng từ

chuyển động theo hình xoắn ốc, xoắn theo như hình trôn ốc

tăng mạnh dần; bớt dần dần

spiral

mặt đường xoắn ốc

Cornu s. đường xoắn ốc Coocnu

equiangular s. đường xoắn ốc đẳng giác

hyperbolic s. con đường xoắn ốc hipebolic

logarithmic double s. con đường xoắn ốc kxay lôga

parabolic s. con đường xoắn ốc parabolic

sine s. con đường xoắn ốc sin


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

spiral

* ghê tế

sự tăng nkhô giòn liên tiếp (giá cả...)

xoắn ốc lạm phát

* kỹ thuật

ước thang xoắn

đường xoắn ốc

sự xoắn

xoắn ốc

cơ khí & công trình:

bánh răng trục đối

mặt xoắn vít

xây dựng:

hình xoắn ốc

thuộc hình xoắn ốc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập và soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Loại Tài Khoản Nợ Phải Trả Người Bán (Tk 331) Theo Tt 133, Kiểm Toán Nợ Phải Trả Nhà Cung Cấp


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm tìm với để ra khỏi.Nhập tự phải tìm vào ô tìm kiếm tìm cùng coi các trường đoản cú được nhắc nhở hiển thị dưới.khi nhỏ trỏ sẽ bên trong ô kiếm tìm kiếm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch chuyển thân những từ được gợi nhắc.Sau kia dấn (một lần nữa) giúp xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú cần tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem những từ bỏ được nhắc nhở hiện ra dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt nthêm bạn sẽ ko thấy được từ bỏ bạn có nhu cầu tìm kiếm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau nhằm chỉ ra từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*


Chuyên mục: Đầu tư tài chính