Số bcd là gì

     
Mã nhị phânTháng Sáu 26, 2013hozo.vnBCD code, binary code, digital, Gray code, kỹ thuật số, mã nhị phânBạn nghĩ gì về bài viết này?

Keep enjoying this world

Mã nhị phân là mã được biểu diễn trong hệ nhị phân. Có hai loại mã nhị phân:

1. Hệ nhị phân có trọng số

2. Hệ nhị phân không có trọng số

Hệ nhị phân có trọng số

Hệ nhị phân có trọng số là hệ tuân theo quy tắc vị trí của từng chữ số, mỗi vị trí có trọng lượng khác nhau. Dãy số nhị phân là một ví dụ:


*

Mã 8421/Mã BCD

Mã BCD (Binary Coded Decimal) là mã gán thẳng của mã nhị phân tương ứng. Ta có thể gán trọng số cho các bit nhị phân theo vị trí của nó. Trọng số của mã BCD là 8,4,2,1.Bạn đang xem: Số bcd là gì

Ví dụ : ta có mã nhị phân 1001, có thể chuyển sang hệ thập phân như sau:

1×8 + 0x4 + 0x2 + 1×1 = 9

Mã 2421

Đây là một mã có trọng số, thành phần của nó là 2, 4, 2 và 1.Một số thập phân được biểu diễn trong hình thức 4-bit và tổng của bốn bit = 2 + 4 + 2 + 1 = 9.Do đó mã 2421 đại diện cho số thập phân 0 đến 9.

Bạn đang xem: Số bcd là gì

2421 là quy tắc mã hóa, quy tắc là nhân trọng số trong một dãy bit. Nếu có dãy bit là 1101 thì giá trị của nó bằng 1*2+1*4+0*2+1*1=7.

Mã 5211

Đây cũng là một loại mã nhị phân có trọng số, các trọng số lần lượt là 5,2,1 và 1. Một số thập phân được biểu diễn dưới dạng 4 bit và tổng trọng số là 5 + 2 + 1 + 1 = 9. Do đó mã 5211 biểu diễn từ 0 đến 9.

Mã phản chiếu (???)

Mã trình tự

Một mã gọi là mã trình tự khi có hai mã nối tiếp nhau, được xem như một biểu diễn các số dưới dạng nhị phân. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc tính toán. Mã 8421 và mã Excess-3 là các mã trình tự, trong khi 2421 và 5211 không phải là mã trình tự.

Xem thêm: Những Chiếc Xe Đẹp Nhất Thế Giới Có Thể Bạn Chưa Biết, Những Chiếc Xe Đẹp Nhất Thế Giới

Mã không trọng số

Các mã trọng số là các mã không có trọng số theo vị trí. Điều này có nghĩa là mỗi vị trí trong số nhị phân không được gán một giá trị cố định

Mã Excess-3 là mã không trọng số được dùng để biểu diễn các số thập phân. Sở dĩ mã này có tên Excess-3 là vì mỗi mã nhị phân tương đương với mã 8421 cộng với 0011(3)

Ví dụ : 1000 của mã 8421 = 1011 trong mã Excess-3

Mã Gray

Mã Gray hay còn gọi là mã cách khoảng đơn vị.

Mã nhị phân phản xạ, cũng được biết đến với tên gọi là mã Gray – đặt theo tên của Frank Gray, là một hệ thống ký số nhị phân, trong đó hai giá trị liên tiếp chỉ khác nhau một chữ số. Lúc đầu, mã nhị phân phản xạ được phát minh với mục đích ngăn ngừa tín hiệu ngõ ra không chính xác của các bộ chuyển mạch cơ điện. Ngày nay, mã Gray được sử dụng rộng rãi để sửa lỗi trong những phương tiện liên lạc bằng số, ví dụ như truyền hình kỹ thuật số mặt đất và một vài hệ thống truyền hình cáp.

Nếu quan sát thông tin ra từ một máy đếm đang đếm các sự kiện tăng dần từng đơn vị,ta sẽ được các số nhị phân dần dần thay đổi. Tại thời điểm đang quan sát có thể có những lỗi rất quan trọng. Thí dụ giữa số 7(0111) và 8 (1000), các phần tử nhị phân đều phải thay đổi trong quá trình đếm, nhưng sự giao hoán này không bắt buộc xảy ra đồng thời, ta có thể có các trạng thái liên tiếp sau0111 →0110 →0100 →0000 →1000

Trong một quan sát ngắn các kết quả thấy được khác nhau. Để tránh hiện tượng này,người ta cần mã hóa mỗi số hạng sao cho hai số liên tiếp chỉ khác nhau một phần tử nhị phân (1 bit) gọi là mã cách khoảng đơn vị hay mã Gray. Tính kề nhau của các tổ hợp mã Gray (tức các mã liên tiếp chỉ khác nhau một bit) được dùng rất có hiệu quả để rút gọn hàm logic tới mức tối giản. Ngoài ra, mã Gray còn được gọi là mã phản chiếu(do tính đối xứng của các số hạng trong tập hợp mã, giống như phản chiếu qua gương) .


Chuyên mục: Đầu tư tài chính