Sách hòn tuyết lăn

*
Sách Hòn tuyết lăn PDF ( tập 1)- Alice Schroeder- Cuộc đời của Buffett

Vì khôn cùng si chi tiêu, đề nghị tôi vẫn chọn luôn 2 phiên bản hòn tuyết lnạp năng lượng