Ripple effect là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ hozo.vn.

Bạn đang xem: Ripple effect là gì

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.

Xem thêm: Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng, Chỉ Số Khách Hàng Hài Lòng


It is hoped the arts center will have sầu a ripple effect by attracting more shops & other arts-related activities.
a ripple effect on sth Troubles in one corner, such as mortgages, have profound ripple effects on investments which seem far removed.
All things being equal this would be expected to lead to a smaller economic ripple effect for organic táo khuyết production.
This can have a substantial knock-on ripple effect throughout an autonomic system when a serious failure occurs.
However, when we are successful in that endeavour there is a significant ripple effect on our less efficient industries.
In fact, the health of agriculture has a ripple effect throughout the length & breadth of the rural population.
The ripple effect of what happens to it has a tremendous impact in many other areas of industry throughout the country.
The verdict has had a ripple effect throughout organisations that have sầu known drug addicts on their premises on a care basis, including housing authorities.
Secondly, it is important for the region as a whole that this most unfortunate situation should not produce a ripple effect.
If builders promoted their new homes as energy-efficient, it would have a ripple effect throughout the housing market.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên hozo.vn hozo.vn hoặc của hozo.vn University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính