Plot là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hozo.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Plot là gì

a secret plan made by several people khổng lồ bởi something that is wrong, harmful, or not legal, especially to bởi damage to lớn a person or a government:
lớn make marks lớn show the position, movement, or development of something, usually in the form of lines or curves between a series of points on a maps or piece of paper:
lớn mark a paper or use a computer lớn show the position of a number or represent a solution lớn an equation (= mathematical statement) và create a graph (= drawing)
To plot something is also lớn mark or draw lines showing a route on a piece of paper or a map, or to lớn put numbers on a piece of paper khổng lồ show how amounts are related:
to lớn make marks khổng lồ show the position, movement, or development of something, usually in the form of lines or curves between a series of points on a piece of paper:
We provide a two-dimensional graph where you can plot the current location of your organization và then identify the desired point khổng lồ which you would like the organization to lớn move.
*

to lớn give sầu something, especially money, in order to lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về bài toán này
*Xem thêm: HìNh ẢNh : Tiền Bạc, Tiền Mặt, Tiền Tệ, Đô La, 100, Tài Liệu, Franklin, Tiền Giấy 1152X2048

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính