Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

     

Theo Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC bao gồm 3 phương pháp trích khấu hao Tài sản núm định: Phương pháp khấu hao con đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư sút dần có điều chỉnh với Pmùi hương pháp khấu hao theo số lượng, trọng lượng thành phầm. Trong bài viết này Kế Tân oán Thành Phố Hà Nội xin được trình bày Phương pháp khấu hao mặt đường thẳng.

Bạn đang xem: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

1. Thế nào là khấu hao đường trực tiếp.

Phương pháp khấu hao con đường trực tiếp là phương pháp trích khấu hao nhưng nấc khấu hao hàng năm ko chuyển đổi nhìn trong suốt thời hạn khấu hao của TSCĐ

2. Nội dung của cách thức đường thẳng.

a) Xác định thời hạn khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định.

Doanh nghiệp xác minh thời gian khấu hao của gia sản cố định và thắt chặt theo lao lý tại Thông bốn số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Cách xác định nút khấu hao theo phương thức đường thẳng.

Xem thêm:

Mức khấu hao vừa đủ năm, tháng với năm ở đầu cuối của TSCĐ được xác định theo các phương pháp sau:

*

Lưu ý: Trường hợp thời gian trích khấu hao giỏi nguyên giá chỉ của gia tài thắt chặt và cố định vắt đổi

► Doanh nghiệp cần khẳng định lại nút trích khấu hao trung bình của gia sản thắt chặt và cố định theo một trong 2 cách làm sau:

*

3. lấy một ví dụ.

Nguyên ổn giá chỉ của TSCĐ = 119.000.000 – 5.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 = 120.000.000 đồng

*

Hàng năm, công ty trích 12.000.000 đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đó vào chi phí sale.

*

Từ năm 2019 trlàm việc đi, công ty lớn trích khấu hao vào ngân sách marketing hàng tháng 1.250.000 đồng đối với gia tài cố định vừa được upgrade.

Mời các bạn xem:

– Phương thơm pháp khấu hao theo số dư bớt dần dần bao gồm điều chỉnh tại phía trên.

– Pmùi hương pháp khấu hao theo con số, khối lượng sản phẩm tại đây.

*


? Chuim trang kế toán: www.hozo.vn

? Hoặc tổng đài lời giải của Kế Toán thù Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:


Chuyên mục: Đầu tư tài chính