Phí giao dịch binance

     
*

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tỉ lệ giảm giá 50% 25% 12.5% 6.75% Không giảm
Bậc Số dư BNB Kăn năn lượng giao dịch 30 ngày qua Người chế tạo ra lệnh Người khớp lệnh
General 0 BNB

Các điều lệ công tác :

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ hozo.vn

Kết nối với bọn chúng tôi:


Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68