Operating profit margin là gì

     

Hệ số biên lợi nhuận là một trong những thông số quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán trong quá trình đánh giá một doanh nghiệp. Vậy cụ thể hệ số biên lợi nhuận hoạt động là gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Operating profit margin là gì

Hệ số biên lợi nhuận hoạt động là gì?

Biên lợi nhuận hoạt động là thông số đo lường mức lợi nhuận mà một công ty kiếm được từ một đồng doanh thu, sau khi đã trả các chi phí sản xuất biến đổi như tiền lương, nguyên liệu và trước khi trả lãi và thuế.

Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết lãnh đạo doanh nghiệp đã thành công đến mức nào trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ số lợi nhuận hoạt động được tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) chia cho doanh thu: Hệ số biên lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Doanh thu Hệ số biên lợi nhuận hoạt động được tính cho các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn cho 4 quý gần nhất hoặc 3 năm gần nhất.

Ví dụ: Nếu EBIT lên tới 200 tỷ VNĐ trong khi doanh thu là 1000 tỷ VNĐ, thì Hệ số lợi nhuận hoạt động là: 200 tỷ VNĐ / 1000 tỷ VNĐ = 20%. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động là một thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt động mà một doanh nghiệp đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

*

Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết một đồng doanh thu có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả hay nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động.

Các nhà quản lý cần phải tìm ra các nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ đó họ có thể xác định xem doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, hoặc xem giá bán sản phẩm đã tăng nhanh hơn hay chậm hơn chi phí vốn.

Đặc điểm Biên lợi nhuận hoạt động 

Biên lợi nhuận hoạt độngcủa công ty, trong một số trương hợp chính là lợi nhuận bán hàng, là một chỉ số thể hiện công ty được quản lí như thế nào và mức độ rủi ro của nó rất hiệu quả.

Xem thêm: Những Cách Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Ngân Hàng Qua Bưu Điện, Bưu Điện Có Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Không

Biên lợi nhuận hoạt động cho thấy tỉ lệ doanh thu có sẵn để trang trải các chi phí phi hoạt động như trả lãi vay, đó là lí do tại sao các nhà đầu tư và người cho vay rất chú ý đến con số này. 

Lợi nhuận hoạt động có biến động cao là một chỉ số chính cho thấy rủi ro kinh doanh của một công ty.

Tương tự như vậy, nhìn vào dữ liệu biên lợi nhuận hoạt động quá khứ của một công ty là cách hiệu quả để đánh giá liệu sự cải thiện lớn về thu nhập của công ty hiện tại có thể kéo dài hay không.

Hạn chế của Biên lợi nhuận hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động chỉ nên được sử dụng để so sánh các công ty hoạt động trong cùng ngành, lí tưởng nhất là các công ty có mô hình kinh doanh và doanh thu hàng năm tương tự nhau.

Các công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau với các mô hình kinh doanh khác nhau sẽ có biên lợi nhuận hoạt động rất khác nhau, vì vậy việc so sánh chúng sẽ là vô nghĩa.

Để dễ dàng so sánh lợi nhuận giữa các công ty và các ngành, nhiều nhà phân tích sử dụng tỉ lệ sinh lời loại bỏ các tác động của tài trợ tài chính, kế toán và các chính sách thuế như thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA).

Ví dụ, bằng cách thêm vào khấu hao, biên lợi nhuận hoạt động của công ty sản xuất và các công ty công nghiệp nặng là tương đương nhau.

EBITDA đôi khi được sử dụng như một thông số phản ánh dòng tiền hoạt động, bởi vì nó loại trừ các chi phí không dùng tiền mặt chẳng hạn như khấu hao. Tuy nhiên, EBITDA không tượng trưng cho dòng tiền mặt.

Điều này là do nó không được điều chỉnh cho bất kì sự thay đổi nào trong vốn lưu động hay trong các tài khoản chi tiêu vốn cần thiết để hỗ trợ sản xuất và duy trì cơ sở tài sản của công ty khác giống như dòng tiền hoạt động.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính