Mã ngân hàng agribank trong bankplus

     
Các chúng ta cho bạn hỏi tí, bản thân new biết BankPlus Viettel bắt đầu mlàm việc cùng với Agribank thấy may vượt, vị tía bản thân đang xuất hiện tk của Agribank nhưng thỉnh phảng phất bản thân vẫn xuất xắc chuyển khoản qua ngân hàng mang đến ông ráng