Khu ma lục

     
Này. Tui chỉ so sánh các sản phẩm công nghệ đúng đừng có mà lại quá xứng đáng. Đừng chửi Jack mà lại chửi tui đi. Đạo sĩ ST của Sky đấy . 4 cô gái thần? Chỉ là việc ảo mộng của fd Blink về 4 nhỏ BPhường sắp không còn thời .hát live sầu thì hụt hơi. Nhảy mãi không dứt.Cả 7 thằng rr BTS .ko tất cả tuổi đối chiếu với Jack khi scadan tình yêu đầy đầu kìa. Thử coi ai tài năng năng ca hát. Sáng tác .Dance ko scandan nhỏng JACK chồng tui