Khu công nghiệp ở bắc ninh

     
*Bạn đang xem: Khu công nghiệp ở bắc ninh

*

*

Diện tích 250ha, Cách Hà Thành TP Hà Nội khoảng 50 km. Cách cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng 95 km. Cách sân bay thế giới Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 150 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung khoảng tầm 150 km.
Diện tích 250ha, Cách thủ đô TP Hà Nội khoảng 72 km.Cách cảng TPhường. Hải Phòng khoảng tầm 117 km. Cách sân bay nước ngoài Nội Bài 75 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng tầm 140 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh giấc Lạng Sơn) khoảng 140 km
Diện tích 1200ha, Cách thủ đô TPhường. hà Nội 38km, Sân bay thế giới Nội Bài 14km, Cảng Cái Lân(thức giấc Quảng Ninh) 135km, Cửa khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn) 120km, Cảng TP.. Hải Phòng 130km
Diện tích 74ha - Cách TP Hà Nội Hà Nội khoảng 25km. Cách Sân cất cánh Quốc tế Nội Bài khoảng 38km. Cảng đại dương nước sâu Cái Lân (TP. Hạ Long) khoảng chừng 130 km. Cảng biển TPhường. Hải Phòng khoảng chừng 125 km. Cửa khẩu Thành Phố Lạng Sơn khoảng chừng 140 km
Diện tích 700ha, Cách Hà Nội thủ đô hà nội khoảng chừng 16km, Sân cất cánh quốc tế Nội Bài khoảng 55km, Cảng Cái Lân(thức giấc Quảng Ninh)khoảng chừng 140km, Cửa khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn)khoảng chừng 135km, Cảng TPhường. Hải Phòng khoảng 110km
Diện tích 530ha (sẽ tủ đầy), Cách Hà Thành Thành Phố Hà Nội khoảng 20km, Sân cất cánh nước ngoài Nội Bài khoảng 50km, Cảng Cái Lân(tỉnh giấc Quảng Ninh) khoảng tầm 135km, Cửa khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn) khoảng tầm 130km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng chừng 120km
Diện tích 449ha (đang tủ đầy), Cách thủ đô Hà Nội Thủ Đô khoảng tầm 22km. Cách Sân cất cánh Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 33km. Cảng đại dương nước sâu Cái Lân (TP Hạ Long) khoảng chừng 128 km. Cảng biển cả TP Hải Phòng khoảng chừng 122 km. Cửa khẩu Thành Phố Lạng Sơn khoảng 136 km


Xem thêm: Vốn Đầu Tư Vốn Là Gì ? Các Khái Niệm Về Vốn Trong Doanh Nghiệp Hiện Nay

Diện tích 651ha (đang tủ đầy), Cách Hà Nội thủ đô hà nội khoảng 40km, Sân cất cánh nước ngoài Nội Bài khoảng chừng 30km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng 130km, Cửa khẩu Việt Trung thức giấc (Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng 130km
Diện tích 300ha, Cách Hà Nội Thành Phố Hà Nội khoảng chừng 60 km. Cách cảng Hải Phòng khoảng 105 km. Cách sân bay nước ngoài Nội Bài 65 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 145 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung khoảng tầm 140 km.
Diện tích 250ha, Cách Thành Phố Hà Nội khoảng tầm 55km, Sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng 60km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) 140km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) 135km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng 100km
Diện tích 1000ha, Cách Hà Thành khoảng chừng 35km, Sân cất cánh thế giới Nội Bài khoảng tầm 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 130km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng tầm 130km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng 115km
Diện tích 636ha (đang che đầy), Cách TPhường. hà Nội khoảng chừng 35km, Sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng chừng 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 110km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 125km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng tầm 120km
Diện tích 300ha, Cách TP Hà Nội Hà Thành khoảng chừng 65 km.Cách cảng TP Hải Phòng khoảng tầm 110 km. Cách trường bay quốc tế Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 150 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh giấc Lạng Sơn) khoảng chừng 145 km
Diện tích 598ha, Cách thủ đô Hà Nội khoảng chừng 52 km. Cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 67km. Cách Cảng Cái Lân (tỉnh giấc Quảng Ninh) khoảng chừng 97 km. Cách cử khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn) khoảng tầm 142 km. Cách cảng TP Hải Phòng khoảng 137km
Diện tích 270ha, Cách TP Hà Nội Thành Phố Hà Nội khoảng tầm 55 km, Cách trường bay Quốc tế Nội Bài khoảng 70km, Cách Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng tầm 90 km, Cách cửa ngõ khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng chừng 145 km, Cách cảng Hải Phòng khoảng 140km --- Area 270ha - About 55 km from Hanoi capital, about 70 km from Noi Bai international airport, 90 km from Cai Lan port (Quang Ninch province), about 145 km from Viet Trung (Lang Son province) border gate. km, about 140km from Hai Phong port.

*


Chuyên mục: Đầu tư tài chính