Investment capital là gì

     
the amount of money invested in a company, including debts that are not due to lớn be paid baông xã within a year và shares owned by shareholders:


Bạn đang xem: Investment capital là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ hozo.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Báo Cáo Ngành Thủy Sản Việt Nam, Báo Cáo Triển Vọng Ngành Thuỷ Sản Việt Nam

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Đầu tư tài chính
uk88 | dwin68 | Kubet