Hold on to là gì

     
to lớn make yourself continue khổng lồ bởi what you are doing or stay where you are although it is difficult or unpleasant:


Bạn đang xem: Hold on to là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hozo.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


used to lớn say that you are confused or surprised by something that you have just heard or read & want to understand it:
*

to give something, especially money, in order khổng lồ provide or achieve sầu something together with other people

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Top 3 Khóa Học Chứng Chỉ Chứng Khoán Ở Tphcm, Khóa Học Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản, Nâng Cao

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hozo.vn English hozo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Đầu tư tài chính