Việc sử dụng Ứng dụng Hozo có giới hạn độ tuổi không?

Hozo chỉ cho phép người trên 18 tuổi sử dụng Ứng dụng. Bạn vui lòng truy cập liên kết sau để tìm hiểu thêm (Điều khoản sử dụng)

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi