Ứng dụng Hozo có thể sử dụng trên nền tảng trình duyệt web không?

Bên cạnh việc sử dụng ứng dụng Hozo trên smartphone, máy tính bảng chạy trên các hệ điều hành Android, iOS, ứng dụng Hozo hoàn toàn có thể sử dụng trên các trình duyệt web với các tính năng tương tự. Sử dụng trình duyệt của bạn, truy cập địa chỉ https://hozo.vn/ để sử dụng ứng dụng như bình thường.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi