Ứng dụng Hozo có thể chạy trên hệ điều hành nào?

Ứng dụng Hozo có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS.

– Với hệ điều hành Android:

  1. Bạn tìm kho ứng dụng “Google Store” sau đó mở ứng dụng.
  2. Trên thanh tìm kiếm bạn gõ “Hozo”.
  3. Chọn và cài đặt ứng dụng.

– Với hệ điều hành iOS:

  1. Bạn tìm kho ứng dụng “App Store” sau đó mở ứng dụng.
  2. Trên thanh tìm kiếm bạn gõ “Hozo”.
  3. Chọn và cài đặt ứng dụng.
Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi