Ứng dụng hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Internet nào?

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên một trình duyệt gần đây hơn như Google Chrome hoặc Firefox để có trải nghiệm tốt hơn.

Hãy nhớ rằng bạn cũng có thể tải ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi nếu thiết bị của bạn chạy trên hệ điều hành Android hoặc iOS.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi