Thành viên Hozo là ai?

Thành viên Hozo là các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng, bà mẹ nội trợ… những người có quỹ thời gian rảnh muốn kiếm thêm thu nhập từ các công việc ngắn hạn, dễ dàng nhận công việc phù hợp với khả năng từ những nhà tuyển dụng, hộ gia đình, cá nhân đã được đánh giá bởi Hozo và những người lao động khác.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi