Tại sao không thể đăng nhập vào hệ thống?

Khi bạn mở ứng dụng Hozo, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập số điện thoại và nhập mã xác nhận (OTP). Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn chứa mã OTP đến số điện thoại mà bạn đăng ký. Mã OTP gồm 4 chữ số, bạn phải nhập mã OTP đã nhận vào khung nhập OTP. Nếu nhập sai mã OTP quá 5 lần/ ngày, bạn sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống. Bạn vui lòng đợi 24h sau để đăng nhập lại.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi