Tại sao cần để lại đánh giá và ý nghĩa của việc đánh giá là gì?

Bên cạnh tính năng xếp hạng sao, Hozo còn có tính năng đánh giá người thuê và người làm bằng cách để lại nhận xét.

Việc đánh giá giúp Hozo lựa chọn ra những cá nhân làm việc tốt, có năng lực, và loại bỏ những cá nhân chưa làm tốt công việc, nhằm duy trì ổn định chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng hơn nữa.

Việc đánh giá cũng sẽ thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa người thuê và người làm, đẩy mạnh cộng đồng Hozo và giúp tối đa hóa lợi ích mà mọi người nhận được từ Hozo. Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng sự đóng góp của các bạn.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi