Sau khi đăng việc lên Hozo, tôi phải làm gì tiếp theo?

Khi bạn đăng công việc của mình thành công, bài đăng của bạn sẽ xuất hiện công khai trên nguồn cấp dữ liệu công việc của Hozo. Bạn có thể truy cập thẻ “Việc của tôi”, chọn “Việc đăng” để xem những công việc bạn đã đăng thành công.

Các ứng viên quan tâm đến công việc đó sẽ gửi cho bạn đề nghị ứng tuyển. Số người ứng tuyển sẽ hiển thị tại thẻ “Người làm”. Sau khi xem xét và lựa chọn ứng viên phù hợp nhất, bạn có thể chấp nhận đề nghị từ họ bằng cách nhấn nút “Giao”.

Ngay sau đó hãy liên lạc trực tiếp với ứng viên bằng cách nhấn nút “Gọi ngay” để trao đổi thông tin chi tiết công việc. Bạn có quyền kiểm soát và thanh toán tiền lương cho họ sau khi công việc hoàn thành.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi