Sau khi giao việc, làm cách nào để liên lạc với ứng viên?

Chúc mừng bạn đã tìm được ứng viên phù hợp cho công việc của mình.

Đây là một khởi đầu tốt và cũng là lúc thích hợp để sử dụng chức năng gọi điện của Hozo. Hãy nhấn nút “Gọi ngay” và sử dụng chức năng này để trao đổi, thảo luận chi tiết hơn về công việc với ứng viên trước khi họ đến làm việc.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi