Như thế nào là hoàn thành một công việc?

Một công việc được coi là hoàn thành khi người làm đã thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc mà người thuê đề ra trước đó và được thanh toán tiền lương theo như thỏa thuận.

Sau khi hoàn thành công việc, nhấn chọn “Hoàn thành” và đừng quên chấm điểm, đánh giá người làm qua tính năng chấm điểm, đánh giá của Hozo, qua đó bạn cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho chính mình.

Tìm hiểu thêm cách chấm điểm, đánh giá người thuê tại: Người thuê có thể đánh giá người làm bằng cách nào?

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi