Người thuê và người làm có phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Hozo?

Hiện tại, việc cài đặt và sử dụng Hozo hoàn toàn miễn phí. Khi giao dịch việc làm trên ứng dụng, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Hozo. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về phí dịch vụ, Hozo sẽ thông báo cho khách hàng khi sử dụng ứng dụng. Hozo bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với phí dịch vụ tùy từng thời điểm. Các thông báo về thay đổi phí này sẽ được thông báo cho người sử dụng ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thu phí.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi