Người thuê trả tiền cho người làm bằng cách nào?

Sau khi công việc hoàn thành, người thuê sẽ trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt cho người làm và không cần phải thông qua Hozo. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử đang được thử nghiệm và sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi