Người thuê nên làm gì nếu người làm không nhận cuộc gọi của mình?

Nếu người làm không nhận cuộc gọi của bạn, có thể thời điểm đó họ không tiện nghe điện thoại. Chúng tôi khuyên bạn nên để lại tin nhắn và hãy cho họ ít nhất 24h để phản hồi lại thông tin.

Nếu bạn vẫn không nhận được thông tin phản hồi từ họ, hãy tự mình cố gắng hoàn thành để đảm bảo tiến độ công việc hoặc tìm giải pháp thay thế bằng cách xem xét lại những ứng viên đã ứng tuyển trước đó có ai có khả năng để đáp ứng yêu cầu và giúp bạn hoàn thành công việc hay không?

Để giao việc cho ứng viên khác, bạn có thể xem hướng dẫn tại Làm thế nào để giao việc cho ứng viên?

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi