Người thuê có thể xếp hạng và đánh giá người làm bằng cách nào?

Sau khi hoàn thành công việc, bạn có thể đánh giá chất lượng người làm thông qua các mức sao từ 1 đến 5 sao tùy theo mức độ hài lòng của mình.

Hozo sẽ dựa vào những đánh giá của người làm để sàng lọc và chỉ giữ lại những người làm tốt nhất trên hệ thống, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó, khi bạn đánh giá người làm cũng đồng nghĩa với việc bạn đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho chính mình. Mặt khác, người làm cũng có thể bị tước quyền hoạt động trên hệ thống vì chính những đánh giá của bạn. Vì thế hãy đưa ra đánh giá, nhận xét khách quan nhất có thể.

Ngoài ra, với những người làm không tốt bạn có thể đánh giá 3 sao. Hệ thống sẽ ghi nhận lại và trong những lần đăng việc tiếp theo, họ sẽ không thể thấy công việc của bạn nữa.

Để đánh giá người làm, hãy truy cập hồ sơ của họ, chọn thẻ “Người làm việc” và chọn số sao bạn muốn xếp hạng cho họ.

Hệ thống xếp hạng Hozo được thiết kế nhằm hỗ trợ sự tôn trọng lẫn nhau giữa người thuê và người làm. Bằng cách chia sẻ thông tin phản hồi, bạn đang đóng góp một phần quan trọng giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng công việc cho tất cả mọi người.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi