Người đăng việc có thể thay đổi mức lương ngay cả khi người làm đã hoàn thành công việc không?

Việc đề ra một mức lương hợp lý, tương xứng với thời gian và khối lượng công việc là điều rất quan trọng. Chúng tôi không ủng hộ việc người đăng việc đưa ra mức lương quá thấp cho một công việc. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi mức lương nếu khối lượng công việc của bạn nhiều hơn, phức tạp hơn hoặc mất nhiều thời gian hơn so với khi những gì bạn dự tính khi đăng việc. Hãy thỏa thuận với người làm để đưa ra mức lương phù hợp. Người làm luôn thân thiện và sẵn sàng đàm phán, vì vậy hãy trao đổi với họ để đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi là bạn nên tính toán một cách khách quan nhất về mức lương, thời gian, khối lượng công việc và đưa ra một mức lương rõ ràng, cụ thể, phù hợp khi đăng việc. Điều này giúp cho các ứng viên hiểu rõ công việc này có phù hợp với yêu cầu, khả năng và mong muốn của họ hay không, từ đó họ sẽ quyết định có hay không ứng tuyển công việc của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi