Làm thế nào để ứng tuyển một công việc?

Chúc mừng bạn đã tìm được công việc phù hợp. Để ứng tuyển, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn tab “Tìm việc” và chọn công việc mà bạn quan tâm. Trên nền giao diện chính hiển thị rõ số người cần tuyển, số vị trí được giao, số vị trí còn trống. Hãy lưu ý xem xét trạng thái công việc để biết nhu cầu của người đăng việc, từ đó bạn có thể biết mình có thể ứng tuyển công việc này hay không.
  2. Bạn có thể viết bình luận trao đổi với người đăng việc tại khu vực “Bình luận” để hỏi chi tiết hơn về công việc và cũng có thể cho họ biết lý do tại sao bạn phù hợp với công việc này.
  3. Chọn nút “Ứng tuyển” nếu bạn đã sẵn sàng làm việc.
Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi