Làm thế nào để người đăng việc bình luận, trao đổi với các ứng viên quan tâm đến công việc đăng tuyển trước khi chấp nhận thuê họ?

Tại thẻ “Bình luận”, hãy nhập nội dung bình luận để trao đổi, thảo luận với các ứng viên quan tâm đến công việc bạn đăng tuyển. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi các cuộc trò chuyện của mình với những ứng viên khác nhau.

Bạn vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào trong các khu vực công khai của ứng dụng. Điều này giúp đảm bảo sự an toàn, riêng tư và ngăn ngừa spam khỏi tài khoản của bạn.

Khi đã chấp nhận thuê ứng viên, bạn có thể tự do trao đổi, trò chuyện. Việc này có thể thực hiện thông qua chức năng gọi điện với người làm của Hozo. Bạn hãy nhấn nút “Gọi ngay” để liên lạc với họ. Sau đó, bạn có thể sắp xếp để ứng viên đến và giúp bạn hoàn thành công việc.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi