Làm thế nào để lựa chọn được ứng viên phù hợp cho công việc đã đăng tuyển?

Có vẻ công việc của bạn đã trở nên phổ biến và được đông đảo thành viên Hozo biết đến. Xin chúc mừng bạn!

Bây giờ bạn có thể đánh giá những ứng viên đã gửi đề nghị ứng tuyển cho bạn và lựa chọn ra ứng viên phù hợp nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét hồ sơ, bảng xếp hạng và đánh giá của các ứng viên để đưa ra quyết định nên lựa chọn ứng viên nào có thể giúp bạn hoàn thành công việc của mình. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin cụ thể hơn về ứng viên, bạn có thể đặt câu hỏi cho họ trong phần “Bình luận”.

Hãy lưu ý rằng Hozo không hỗ trợ hiển thị công khai bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân hoặc liên kết có chứa thông tin cá nhân của các ứng viên.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi