Làm thế nào để hủy bỏ một công việc đã ứng tuyển?

Nếu vì lý do nào đó bạn không thể tiếp tục đảm nhận công việc đã ứng tuyển, bạn có thể hủy việc theo cách sau:

  1. Đăng nhập vào Hozo
  2. Đi tới “Việc của tôi”, chọn thẻ “Việc nhận”
  3. Lựa chọn công việc cần hủy bỏ
  4. Tại biểu tượng “…” góc phải màn hình, lựa chọn “Hủy việc”. Sau đó bạn sẽ được nhắc nhở qua quá trình hủy bỏ công việc.
Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi