Làm thế nào để hủy bỏ một công việc đã đăng?

Để hủy bỏ một công việc đã đăng, bạn vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào Hozo
  2. Đi tới “Việc của tôi”, chọn thẻ “Việc đăng”
  3. Lựa chọn công việc cần hủy bỏ
  4. Tại biểu tượng “…” góc phải màn hình, chọn “Hủy công việc”. Sau đó bạn sẽ được thông báo có chắc chắn muốn hủy việc này hay không.
Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi