Làm thế nào để đàm phán riêng mức lương với người đăng việc mà người khác không thể nhìn thấy?

Việc đề ra một mức lương hợp lý, tương xứng với thời gian và khối lượng công việc là điều rất quan trọng. Chúng tôi không ủng hộ việc người đăng việc đưa ra mức lương quá thấp cho một công việc. Nhằm đảm bảo tính công bằng với các ứng viên khác, chúng tôi mong muốn mọi thông tin về công việc đều phải công khai rõ ràng.

Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy tìm hiểu về mặt bằng lương cho vị trí công việc mà bạn muốn ứng tuyển. Nếu bạn cảm thấy mức lương chưa thỏa đáng, hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn với người đăng việc bằng cách để lại comment tại phần “Bình luận”. Bạn sẽ biết liệu mức lương đưa ra có thể hay không thể thay đổi trước khi quyết định ứng tuyển.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi