Làm thế nào để chỉnh sửa lại một công việc đã đăng?

Để chỉnh sửa một công việc đã đăng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào Hozo
  2. Đi tới “Việc của tôi”, chọn thẻ “Việc đăng”
  3. Chọn công việc bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Tại biểu tượng “…” ở góc phải màn hình, chọn “Chỉnh sửa việc”. Thiết lập lại nội dung bạn muốn chỉnh sửa. Sau khi hoàn thành, nhấn nút “Cập nhật”
Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi