Làm thế nào để cập nhật hồ sơ cá nhân?

Trang hồ sơ cá nhân là cơ hội tuyệt vời để người đăng việc tiếp cận và biết thêm về bạn. Cập nhật thêm các thông tin như kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn… vào hồ sơ sẽ giúp bạn tự quảng bá bản thân và khả năng cao người đăng sẽ giao việc cho bạn nếu hồ sơ của bạn đủ hấp dẫn họ.

Để cập nhật hồ sơ cá nhân, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  2. Chọn thẻ “Cài đặt”, đi tới “Tài khoản”
  3. Chọn biểu tượng hình người với bút chì nhỏ […] để chỉnh sửa
  4. Cập nhật thông tin theo ý bạn. Ví dụ: sửa đổi họ tên, bổ sung thêm địa chỉ, viết một vài thông tin về bản thân bạn vào mục tự giới thiệu, thêm các công việc mà bạn đã làm và thêm các kỹ năng cũng như chuyên môn của bạn.
  5. Khi bạn cập nhật xong, nhấn nút “Lưu” để lưu các thông tin đã chỉnh sửa.

Vậy là hoàn thiện, bạn nhớ thường xuyên vào kiểm tra hồ sơ của mình để cập nhật thêm thông tin hoặc viết lại cho hấp dẫn hơn.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi