Làm cách nào để gọi cho người làm?

Khi công việc đã được giao, bạn có thể dễ dàng liên lạc với người làm bằng cách gọi cho họ qua tính năng gọi điện của Hozo.

Bạn có thể chọn nhấn nút “Gọi ngay” nằm trên trang tác vụ để kết nối cuộc gọi. Hệ thống sẽ tự động kết nối đến số điện thoại của người làm, giúp thuận tiện hơn cho việc trao đổi.

Hiện nay, Hozo đang tiếp tục cải thiện tính năng nhắn tin trong ứng dụng và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Được thiết kế dựa trên thói quen của những người sử dụng – vốn luôn yêu thích và tích cực sử dụng các dịch vụ nhắn tin – tính năng nhắn tin là một trong nhiều ví dụ về triết lý tạo ra giải pháp của Hozo, bất kể là đơn giản tới mức nào nhằm tạo ra tác động lớn tới cuộc sống của người sử dụng.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi