Khi đăng việc lên Hozo thì phải mất bao lâu mới có người nhận việc?

Tùy theo tính chất, yêu cầu công việc và khu vực của bạn, nếu như đó là một công việc phổ biến và địa điểm phù hợp với các ứng viên thì chưa đến 10 phút sau đã có người nhận việc. Đội ngũ thành viên Hozo luôn sẵn sàng hợp tác và nhiệt tình hỗ trợ bạn hoàn thành mọi công việc.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi