Hozo giúp đảm bảo an toàn cho người làm như thế nào trong quá trình làm việc?

Sự tự nhận thức của bạn là biện pháp an toàn quan trọng nhất! Để giúp bạn an toàn trong quá trình làm việc, chúng tôi đã xây dựng một số tính năng như hồ sơ cho từng thành viên, các bài đánh giá và bảng xếp hạng sao. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên liên lạc với thành viên khác thông qua phần bình luận và nếu không chắc chắn về bất cứ điều gì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ.

Nếu bạn có câu hỏi khác? Hãy gửi cho chúng tôi