Hozo là một ứng dụng online cho phép người sử dụng kết nối với người cung cấp dịch vụ.

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện kết hợp với chính sách bảo mật cẩn thận trước khi sử dụng dịch vụ Hozo.

1. Về điều khoản sử dụng

 • Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành sử dụng dịch liên quan tới Hozo (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phầm mềm trên điện thoại, website và tài liệu liên quan), một sản phẩm của Tonish Vietnam JSC. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng.
 • Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và đơn vị quản lý Hozo (sau đây gọi tắt là Hozo). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Hozo có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được áp dụng cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của, các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.
 • Hozo có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Hozo đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của Hozo tại https://www.hozo.vn/chinh-sach-bao-mat/. Hozo có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

 

2. Vai trò và trách nhiệm của Hozo

 • Hozo cung cấp ứng dụng online để người sử dụng có thể đăng việc hoặc tìm việc thông qua ứng dụng.
 • Hozo chỉ cho phép người trên 18 tuổi sử dụng ứng dụng.
 • Hozo có thể từ chối không cho bất cứ người nào đăng ký hoặc tạo tài khoản với Hozo hoặc hủy bỏ hay trì hoãn bất kỳ tài khoản có sẵn nào.
 • Đăng ký hay tạo tài khoản với Hozo là hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng sẽ không mất phí khi đăng việc hoặc xem nội dung từ Ứng dụng bao gồm những công việc đã được đăng.
 • Hozo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vần đề nào liên quan tới tương tác của người đăng việc và người nhận việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong chất lượng dịch vụ.
 • Hozo không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như không đảm bảo cho độ tin cậy của thông tin được đăng tải bởi người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn về khả năng làm việc của người làm hoặc mức độ thật thà hay chính xác của thông tin đăng bởi người đăng việc và người làm việc.
 • Trong trường hợp ngoại lệ, các dịch vụ được Hozo cung cấp “nguyên trạng”, như “sẵn có” và không đi kèm bất kỳ hình thức đảm bảo nào.
 • Hozo không có trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa những người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa.

3. Vai trò và trách nhiệm của người sử dụng

 • Người sử dụng (sau đây gọi là bạn) tại mọi thời điểm phải:
  • Tuân thủ các điều khoản ở đây và các luật lệ và quy định tương ứng được ban hành bởi nhà nước Việt Nam.
  • Chỉ đăng thông tin chính xác trên dịch vụ Hozo
  • Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và điều khoản áp dụng cho bạn với tư cách là người đăng việc hay người làm việc hoặc những thứ khác liên quan tới Hozo.
 • Bạn đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào (cung cấp bởi Hozo, người sử dụng Hozo hoặc bên thứ ba) trên Ứng dụng Hozo không được sử dụng cho các mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Hozo.
 • Bạn không được sử dụng ứng dụng Hozo cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái với đạo đức nào.
 • Bạn phải quản lý tài khoản Hozo cá nhân và không được dùng để trao đổi, buôn bán tài khoản hay thông tin của bạn dưới mọi hình thức.
 • Bạn đồng ý để Hozo được toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên Hozo cho mục đích cân chỉnh nội dung phù hợp với Hozo.
 • Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng tải trên Hozo không được vì bất kỳ lý do gì làm thiệt hại tới hình ảnh và vật chất của Hozo hoặc các người dùng khác trên Hozo.
 • Các thông tin bạn cung cấp hoặc đăng tải trên Hozo phải được cập nhật và:
  • không được sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm
  • không được mạo danh hoặc liên quan tới các dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp
  • không được vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào
  • không được vi phạm luật pháp của nước Việt Nam
  • không được tục tĩu, đe dọa hoặc quấy rối
  • không được chứa bất kỳ mã nguồn độc hoặc virus
 • Hozo sẽ cần sử dụng thông tin vị trí của người dùng, và thông tin này có thể được xem bởi những người sử dụng khác của Hozo. Mỗi người đăng việc sẽ được hỏi để cung cấp địa chỉ của công việc. Người đăng việc không nên cung cấp các thông tin bí mật cá nhân khác như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, email hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào trên mục miêu tả công việc.
 • Nếu bạn là người làm việc, bạn phải có giấy phép làm việc được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bạn phải tuân thủ các quy định về thuế và lao động.
 • Người làm việc phải cung cấp dịch vụ cho người đăng việc tuân theo luật lao động, trừ khi dịch vụ bị cấm bởi luật lao động, quy định này and thỏa thuận giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bất cứ chính sách nào của Hozo.
 • Bạn không được, khi cung cấp dịch vụ, tính phí thêm cho người đăng việc ngoài phí đã thỏa thuận trên giao dịch Hozo.
 • Nếu người làm việc đồng ý để dùng tiền cá nhân để chi tiêu cho công việc (ví dụ mua vật liệu), người làm việc phải chịu trách nhiệm đòi lại tiền này từ người đăng việc. Hozo không chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này.
 • Nếu Hozo quyết định rằng bạn đã vi phạm điều lệ của Hozo thì Hozo sẽ có quyền để gỡ bỏ nội dung, công việc liên quan hoặc tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn

4. Phí dịch vụ

 • Trừ trường hợp đặc biệt có thỏa thuận với Hozo, mỗi khi người dùng nhận được việc làm trên Hozo thì phải trả một khoản phí cho Hozo. Khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản quỹ (ví điện tử) của người dùng.
 • Nếu chi phí công việc thay đổi theo thỏa thuận giữa người làm và người đăng thì khoản tiền thay đổi này không ảnh hưởng đến khoản phí mà Hozo thu của người dùng.
 • Phí không liên quan tới các dịch vụ với bên thứ ba. Nếu công việc yêu cầu trả phí cho bên thứ ba nào đó thì Hozo không chịu trách nhiệm.
 • Hozo có thể sẽ thay đổi mức phí và điều khoản theo thời gian. Mọi thay đổi liên quan đến phí dịch vụ sẽ có hiệu lực từ ngày thứ 15 sau khi Hozo thông báo cho bạn biết về sự thay đổi này qua thông báo trên Ứng dụng hoặc email.
 • Hozo có thể tạm thời thay đổi chính sách phí (ví dụ các dịp khuyến mãi,…). Thông báo sẽ được gửi tới tài khoản của bạn.
 • Nếu Hozo có dịch vụ mới trên Ứng dụng, phí áp dụng cho dịch vụ đó sẽ có hiệu lực từ thời điểm dịch vụ được tung ra.

5. Đối tác doanh nghiệp

 • Hozo có thể sẽ hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (ví dụ như trung tâm môi giới việc làm). Khi đó người làm việc nếu thuộc biên chế của các đơn vị doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về điều khoản và phí với doanh nghiệp đó, ngoài phí phải trả cho Hozo.
 • Đơn vị doanh nghiệp có thể phải yêu cầu người làm cung cấp các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc. Hozo không chịu trách nhiệm về trình độ, bằng cấp của tất cả người sử dụng Ứng dụng.
 • Đơn vị doanh nghiệp có thể sẽ phải ký hợp đồng lao động với người làm trước khi cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.
 • Khi người sử dụng Ứng dụng chấp nhận đăng việc cho doanh nghiệp thì phải cung cấp các thủ tục liên quan đến luật doanh nghiệp.

6. Xác thực thông tin

 • Hozo có thể sẽ sử dụng dịch vụ kiểm tra thông tin cá nhân
 • Các thông tin kiểm định bởi Hozo có thể không tuyệt đối
 • Người sử dụng Ứng dụng phải chịu trách nhiệm với thông tin kiểm tra và Hozo không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới thông tin kiểm định. Mặc dù chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất để đảm bảo quá trình kiểm tra thông tin của người dùng.
 • Thông tin kiểm định bởi Hozo không được chỉnh sửa trên mọi thời điểm.

7. Bảo hiểm

 • Hozo sẽ không chịu trách nhiệm về bảo hiểm liên quan đến dịch vụ của Hozo trừ khi có thỏa thuận rõ ràng giữa Hozo và người dùng.

8. Phản hồi

 • Bạn có thể phản hồi về bất kỳ nội dung “Hỏi Đáp” trên Ứng dụng bằng cách sử dụng nút “Thông báo xấu” trên Ứng dụng hoặc liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hozo.
 • Hozo có toàn quyền để tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Hozo quan ngại với bất kỳ phản hồi nào của bạn hoặc việc đánh giá của bạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các người dùng khác.

9. Bảo mật

 • Chính sách bảo mật của Hozo có thể được xem ở hozo.vn/privacy, áp dụng cho tất cả người sử dụng Ứng dụng kèm theo với điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng Ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho Hozo sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa theo chính sách bảo mật của Hozo.
 • Bên thứ ba có thể cung cấp chính sách bảo mật riêng. Trước khi sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba, bạn phải xem và đồng ý với chính sách của bên thứ ba.

10. Giải quyết tranh chấp

 • Hozo khuyến khích người sử dụng tự giải quyết vấn đề tranh chấp với người sử dụng khác trực tiếp. Hozo sẽ có quyền cung cấp thông tin liên quan tới tranh chấp cho người có tranh chấp để giúp giải quyết tranh chấp.
 • Hozo có thể sẽ cung cấp thông tin liên quan đến tranh chấp cho bên thứ ba để xử lý.

11. Hủy bỏ

 • Bạn hay Hozo có thể hủy tài khoản của bạn và điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do.
 • Việc hủy bỏ điều khoản này không ảnh hưởng tới những điều đã được áp dụng trước thời điểm hủy.
 • Việc hủy bỏ điều khoản này không đồng nghĩa với việc hủy bỏ các điều khoản với bên thứ ba mà bạn có liên quan.
 • Nếu tài khoản của bạn hay điều khoản này bị hủy bỏ, bạn không được tạo lại tài khoản mới nếu không có sự đồng ý của Hozo.